Missie en visie

Ons onderwijs beweegt!

De 9 Wieken bereidt de leerlingen voor op het goed kunnen functioneren in onze samenleving.
De vakken: rekenen, lezen, taal en spelling staan bij ons centraal. 
Actieve betrokkenheid van de leerlingen vinden wij een voorwaarde voor een goede les.

'Tijdens de les stel ik een vraag aan de hele groep. De leerlingen denken eerst zelf na over het antwoord. Daarna mogen ze overleggen met hun schoudermaatje. Zo kunnen ze hun antwoord oefenen en bijstellen als dat nodig is. Alle leerlingen zijn betrokken. Uiteindelijk kies ik een willekeurige leerling om mij het antwoord te geven. Tegen het einde van de les vraag ik de leerlingen het antwoord van mijn vraag over het lesdoel op hun wisbordje te schrijven en dat omhoog te houden. Zo kan ik tijdens de les snel zien welke leerlingen het lesdoel beheersen en welke leerlingen nog extra ondersteuning van mij nodig hebben.'

Leerkracht middenbouw De 9 Wieken
Samenwerkend leren en bewegend leren zijn een vast onderdeel van onze lessen.

Ons onderwijs is, net zoals de maatschappij, steeds in beweging. We blijven kritisch kijken naar de wijze waarop wij werken op De 9 Wieken en werken met enthousiasme en passie aan onze school.

De 9 Wieken biedt goed onderwijs!

Bent u nieuwsgierig geworden?
U bent altijd welkom voor een rondleiding of gesprek.
Bel 0595-441269 of mail naar obsde9wieken@lauwerseneems.nl
Graag tot ziens!