In 2017-2018 is besloten dat er een brede school in Winsum komt, De Tirrel,  een samenwerking van Lauwers en Eems met verpleeghuis De twaalf hoven en VCPO Noord-Groningen.

Schoolbestuur L&E heeft ervoor gekozen De 9 Wieken apart te behouden.

Onze school blijft in de huidige hoedanigheid voortbestaan. Voor het team en de medezeggenschapsraad betekent het dat zij toekomstgericht aan de slag gaan met de sterke punten van onze school.