Verlofaanvragen
 
Indien u voor uw kind verlof aan wilt vragen dan kunt u dit doen bij de directeur. Voor het geven van verlof aan kinderen zijn wettelijke regels vastgesteld.

In het stroomschema zijn de regels voor vervroegde vakantie, verlate terugkomst of extra vakantie weergegeven.

Onderaan deze pagina kunt u het 'aanvraagformulier verlof' vinden.

Stroomschema verlof.pdf.pdf


Hoe aan te vragen
Verzuim, anders dan door ziekte, moet altijd ruim vooraf (in­dien mogelijk veertien dagen) schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur. Bij meer dan 10 dagen moet u dit verzoek -eventueel door tussenkomst van de school - richten aan de betreffen­de ambte­naar leerplichtza­ken in de woonge­meente. Bij een eventuele afwijzing kunt u bij de ambtenaar leerplichtzaken in beroep gaan op grond van het gestelde in de Algemene Wet Bestuursrecht.
 
Tot slot
De directeur van de school beoordeelt elke situatie aan de hand van de wettelijke regels. Directeuren zijn verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.
 
Klik hier voor het formulier voor het aanvragen van verlof.